CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH H&P

Địa chỉ: Số 34 – Đường Nhà Nghĩa – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại: 0901.607.368 – 0935.61.88.68
Email:  DichvudulichHP@gmail.com
Mã số thuế: 4201969659
 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Vận tải hành khách theo tuyến cố định

Vận tải hành khách theo tuyến không cố định

Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp 

Kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch

Mua, bán kinh doanh xe